Als Dansende Koeien!

Ken je dat? De eerste dag waarop de koeien weer naar buiten mogen, na een lange winter tussen het kuilvoer op stal? Zo voelen Ruud en ik ons ook vandaag. Na anderhalve maand van ‘winterslaap’, ‘confinamiento’ en ‘huisarrest’ mogen we met toestemming van de Spaanse staat vandaag weer naar buiten!

 

Maar zoiets gaat in Spanje toch wel iets anders dan in Nederland. Waar Rutte en de zijnen vooral een beroep doen op het gezonde verstand van mensen, is men hier meer van de strikte regels. Dat gaat zo. (vertaling: een beetje van mezelf en een beetje van maggi).

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Artikel 1. Doel

Het doel van dit besluit is de voorwaarden vast te stellen waaronder personen van 14 jaar en ouder in de open lucht een niet-beroepsmatige fysieke activiteit kunnen uitoefenen tijdens de noodtoestand.

 

Artikel 2. Toelaatbare verplaatsingen voor lichamelijke activiteit

 1. Personen die 14 jaar of ouder zijn, zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg of in openbare ruimten voor de uitoefening van de door dit besluit toegestane fysieke activiteiten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.1, alinea’s e), g) en h), van het Koninklijk Besluit 463/2020 van 14 maart, dat de noodtoestand voor de beheersing van de door COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis vaststelt.
 2. Op basis van de bepalingen van dit besluit, is de niet-professionele beoefening van elke individuele sport waarvoor geen contact met derden nodig is, toegestaan, evenals wandelingen. Deze activiteiten mogen één keer per dag en tijdens de in artikel 5 bepaalde tijdvakken worden uitgevoerd.
 3. Tijdens de wandelingen is het mogelijk om in gezelschap van slechts één ander persoon uit te gaan. Personen die uit noodzaak moeten worden begeleid, kunnen echter ook worden begeleid door een  gebruikelijke begeleider. Niet-professionele beoefening van een individuele sport waarvoor geen contact nodig is, kan alleen op individuele basis plaatsvinden. Personen die uit noodzaak moeten worden begeleid, kunnen echter wel worden begeleid door een huisgenoot of  een gebruikelijke begeleider.
 4. Het is niet toegestaan om te wandelen op een locatie meer dan een kilometer van het huis vandaan. Deze beperking is niet van toepassing op de niet-beroepsmatige beoefening van een individuele sport, aangezien dit is toegestaan op het gehele grondgebied van de gemeente waar men woont.
 5. Personen die symptomen hebben of die thuis geïsoleerd zijn als gevolg van een diagnose van COVID-19, of die thuis in quarantaine zijn als gevolg van contact met een persoon met symptomen of een diagnose van COVID-19, mogen geen gebruik maken van de in lid 1 bedoelde machtiging. Ook bewoners van sociale gezondheidscentra voor ouderen mogen geen gebruik maken van deze vergunning
 6. De in dit artikel bedoelde verplaatsingen doen geen afbreuk aan die welke algemeen zijn toegestaan in artikel 7 van het koninklijk besluit 463/2020 van 14 maart, alsook in het besluit SND/370/2020 van 25 april, betreffende de voorwaarden waaronder de verplaatsing van de kinderbevolking moet plaatsvinden tijdens de door COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis, en deze kunnen cumulatief zijn

 

Artikel 3. Voorwaarden om besmetting te voorkomen

 1. Voor de uitoefening van de bij deze beschikking toegestane fysieke activiteiten moet een interpersoonlijke afstand van ten minste twee meter met derden worden aangehouden.
 2. Men dient drukke ruimten en plaatsen waar zich agglomeraties kunnen bevinden, te vermijden.
 3. De door deze verordening toegestane fysieke activiteit dient zoveel mogelijk continu te worden uitgevoerd, waarbij onnodige stops op de weg of in de openbare ruimte moeten worden vermeden. Wanneer het vanwege de fysieke conditie van de persoon die de activiteit uitvoert noodzakelijk is om te stoppen op de weg of in de openbare ruimte, zal deze stop slechts voor de strikt noodzakelijke tijd plaats vinden.
 4. De door de gezondheidsautoriteiten aangegeven preventie- en hygiënemaatregelen tegen COVID-19 moeten worden nageleefd.
 5. Teneinde de veiligheidsafstand in acht te kunnen nemen, vergemakkelijken de plaatselijke autoriteiten de verdeling van de openbare ruimte ten gunste van de wandelaars en fietsers, in die volgorde van voorrang.

 

Artikel 4. Toegestane locaties.

 1. Men mag zich bevinden op elke weg of ruimte voor openbaar gebruik, met inbegrip van natuurgebieden en geautoriseerde groene zones, zolang de in deze verordening vastgestelde bepalingen in acht worden genomen.
 2. De toegang tot gesloten sportfaciliteiten voor het beoefenen van de activiteiten die in dit besluit zijn voorzien, is verboden.
 3. Het is niet toegestaan om zich met een motorvoertuig of met gebruik making van het  openbaar vervoer te verplaatsen naar een openbare weg of openbare ruimte met het oog op de uitoefening van de fysieke activiteit die in deze verordening worden genoemd.

 

Artikel 5. Tijdvakken.

 1. De volgende tijdvakken worden vastgesteld voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.2:
 2. a) Individuele sporten en wandelingen mogen alleen worden beoefend tussen 6.00 en 10.00 uur en tussen 20.00 en 23.00 uur.
 3. b) Personen die om redenen van noodzaak moeten worden begeleid en personen die ouder zijn dan 70 jaar mogen individuele sporten en wandelingen beoefenen tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur. Mensen ouder dan 70 jaar mogen samen met een partner tussen 14 en 70 jaar uitgaan.
 4. De in dit artikel voorziene tijdvakken zijn niet van toepassing op gemeenten met minder dan 5.000 inwoners, waarin de uitoefening van de door dit besluit toegestane activiteiten tussen 6.00 uur en 23.00 uur mag plaatsvinden. [Dat gaat over ons en Puntagorda!].
 5. In uitzonderingsgevallen kan van deze tijdvakken worden afgezien in gevallen waarin naar behoren geaccrediteerde medische redenen een fysieke activiteit buiten de vastgestelde tijdvakken aanbevelen, alsook om gerechtvaardigde redenen van verzoening van de begeleidende ouderen, minderjarigen of personen met een handicap

 

Dat je maar weet wat de regels zijn… Soms voel ik me hier op La Palma meer Nederlander dan op andere momenten. Bij het lezen van deze verordening voelde ik me weer even heel erg niet-Spaans en heel erg wel-Nederlands.

’s Lands wijs, ’s lands eer, bedenk ik me maar. Vanwege het enorme risico op coronabesmetting gaan Ruud en ik vandaag maar niet onze geplande wandeling in the middle of nowhere doen, maar gaan we fietsen door het dorp. Want fietsen is een sport. En als je een sport doet is dat heel anders dan als je wandelt. Daar is over nagedacht voor ons.

 

Maar we mogen naar buiten!  🙂 🙂 🙂

3 gedachten over “Als Dansende Koeien!”

 1. Hans en Astrid

  Voor ons juristen zijn dat soort teksten natuurlijk om te smullen
  Fijn dat jullie weer naar buiten mogen, genieten.

  1. Misschien dat jullie ons dan kunnen adviseren met welke snelheid we ons moeten verplaatsen tijdens het wandelen, zodat vast staat dat we aan het snelwandelen zijn? =sport =niet gebonden aan de 1km-beperking?

 2. Hans en Astrid

  Over die vraag hebben we natuurlijk als alfa’s (en geen wiskundigen) even moeten nadenken. Gelukkig hebben jullie nu fase 0 en mogen jullie alweer zonder te hoeven snelwandelen naar buiten binnen de grenzen van Puntagorda! Daarmee blijkt maar weer: even wachten om een vraag te beantwoorden geeft ook een antwoord.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven